Om oss

Välkommen till Attention Roslagen!

Attention Roslagen är en av ca 60 lokalföreningar som utgör den riksomfattande ideella organisationen Attention. I landet finns idag ca 16 000 medlemmar. Vi arbetar med att förbättra villkoren för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) såsom ADHD, autismspektrumtillstånd/ Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD.

Våra medlemmar har egen diagnos, är anhöriga eller arbetar med personer med NPF. Attention Roslagen har ca 300 medlemmar från framför allt Rimbo, Norrtälje och Hallstavik, men även Österåker och Vaxholm. De flesta aktiviteterna är för närvarande förlagda till Norrtälje.

Lokalföreningen ändamål är att inom sitt geografiska område

  • arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med NPF
  • att aktivt på gruppnivå stödja individer, familjer med barn och ungdomar med dess funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvara deras intressen.
  • att skapa nätverk och stödgrupper i syfte att stötta vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Detta gör vi genom att ordna medlemsnära aktiviteter. Vi ordnar cafékvällar och föreläsningar på våra Forumkvällar i Norrtälje. Detta sker första tisdagen varje månad på Aktivitetshuset Åran, Hantverkaregatan 22, Norrtälje (intill busstationen) tid ca 18.00-20.00. Där serveras gratis fika.

Vi arbetar intressepolitiskt genom att sprida kunskap om NPF och samverka med olika instanser i våra kommuner i Roslagen.

Vill du bli medlem? Gå in på www.attention-riks.se och klicka på fliken
”medlem”. På våra hemsidor finns mycket spännande material och information

Lämna ett svar