Styrelsen

Ulla Wrethagen
Ordförande

Martina Sandin
Vice ordförande

Maria Åkerman
Kassör

Karin Avellan
Sekreterare

Lisa Gillstedt
Ledamot

Fredrika Wikström
Ledamot

Margareta Lundström Jansson
Ledamot

Lämna ett svar