Styrelse 2021

Maria Dalquist Öhlén
Ordförande

Vice ordförande

Maria Åkerman
Kassör och ledamot

Lars Dalquist Öhlén
Sekreterare och ledamot

Emelie Broman
Ledamot

Anna-Karin Östlund
Ledamot

Lämna ett svar